Güncel Fikir Blog'u
KPSS A Grubu Kadrolar
Yazar: - 22 Mayıs 2015
1.750
0

KPSS A grubu kadrolar, Başbakanlık, Bakanlıklar, Bakanlıkların Müsteşarlıkları, Genel Müdürlük düzeyinde bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yazılı sınava tabi tutulmak sureti ile girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrasında yeterlilik sınavına alınan, mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile İl Özel İdareleri ve Belediyelerin teftiş kurullarına yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar için KPSS A sınavı yapılmaktadır.

KPSS A kadrolarına genel olarak SBF, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmektedir. Ayrıca Bazım kurumlar tarafından gerek görüldüğü taktirde meslekleri ile ilgili olan Mühendislik, Denetmenlik, Kontrolör ve Uzman yardımcılığı alımı yapılabilmektedir.

KPSS A kadrolarına atanmak isteyenler Genel Yetenek ve Genel Kültür testinin yanında Yabancı Dil testi ve pazar günü yapılan alan sınavlarına girmek zorundadır.

A Grubu kadrolarına atanmak isteyen adaylar pazar günü yapılan alan bilgisi testlerinden, hedefledikleri kurumların istediği puan türüne göre seçtikleri testlere girmeleri gerekmektedir.

Pazar günü sabah oturumunda Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, İşletme testleri yer almaktadır.

Pazar günü öğlenden sonra yapılan oturumlarda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler testleri yer almaktadır.

Adaylar seçeceği alana göre bu testlere ağırlık verecektir.

A Grubu Kadrolar ve Puan Türleri

Başbakanlık
KPSS P86
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Eleman alınması planlanmaktadır.
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların
birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

KPSS P47

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Personel Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?

Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,2 İK:0,2 MA:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: İktisat (Ekonomi), Maliye, Hukuk, İdare ve İşletme dallarından lisans düzeyinde mezun olmak

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

KPSS P4

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Planlama Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 22

Test Ağırlıkları: GY: 0,5 GK: 0,4 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından ilan metninde duyurulacaktır.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1971 ve sonraki tarihlerde doğanlar). Daha önce yapılan Planlama Uzman Yardımcılığı sınavlarında iki defa başarısız olmamak

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

KPSS P81

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 18

Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 İK:0,35 İŞ:0,35 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: İktisat, İşletme lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak veya Ziraat Mühendisi olmak

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Adaylar yabancı dil testini cevaplamak zorundadırlar. Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

KPSS P20

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret Uzman Yardımcısı(Hukuk)

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Hukuk, İktisat, İşletme kadroları toplamı 25

Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,65 İK:0,15 YD: Diğer koşullara bakınız.

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Hukuk Fakültesi veya dengi bir programdan mezun olmak

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı dil testinden en az 70 puan almak. Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

KPSS P28

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret UzmanYardımcısı(İktisat)

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Hukuk, İktisat, İşletme kadroları toplamı 25

Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,1 İK:0,6 İŞ:0,1 YD: Diğer koşullara bakınız.

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: İktisat lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı dil testinden en az 70 puan almak.Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

KPSS P29

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret UzmanYardımcısı(İşletme)

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Hukuk, İktisat, İşletme kadroları toplamı 25

Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,1 İK:0,1 İŞ:0,6 YD: Diğer koşullara bakınız.

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: İşletme lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı dil testinden en az 70 puan almak.Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

KPSSP

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gümrük Müfettiş Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,2 İK:0,2 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İİBF Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

KPSS P44

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gümrük Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 27

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,2 İK:0,2 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İİBF Fakülteleri veya Mühendislik Fakültelerinin lisans veya dengi programları ile Matematik ve İstatistik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Almanca, Fransızca, İngilizce dillerinden en az birini iyi bilmek.

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

KPSS P82

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 9

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,2 İK:0,2 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İİBF Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

KPSS P21

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(Hukuk)

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,5 YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Hukuk veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

KPSS P22

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(İktisat)

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 İK:0,5 YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: İktisat lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

KPSS P23

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(İşletme)

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 8

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 İŞ:0,5 YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: İşletme lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

KPSS P25

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(İstatistik)

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2

Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 İA:0,5 YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: İstatistik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

KPSS P92

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(Matematik)

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 EK:0,15 İK:0,15 İA:0,15 YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Matematik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

KPSS P24

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(Maliye)

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 3

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 MA:0,5 YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Maliye lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

KPSS P75

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 7

Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK: 0,1 İA:0,4 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Matematik, İstatistik, Ekonometri, Aktüerya veya mesleğin konusu ile ilgili lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrıca ilave edilmek üzere sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce yapılan Sigorta Denetleme uzman yardımcılığı giriş sınavlarında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha bu sınava giremezler.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

KPSS P76

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 13

Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK: 0,1 HU:0,1 İK:0,1 İŞ:0,1 KY:0,1 MA:0,1 MU:0,2 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: İktisat, Maliye, Hukuk, İşletme, Muhasebe veya mesleğin konusu ile ilgili lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrıca ilave edilmek üzere sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce yapılan Sigorta Denetleme uzman yardımcılığı giriş sınavlarında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha bu sınava giremezler.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

KPSS P70

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 15

Test Ağırlıkları: GY: 0,34 GK: 0,33 YD:0,33

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Mimarlık, Mühendislik programları veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak.

Sermaye Piyasası Kurulu

KPSS P6

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Hukukçu Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2

Test Ağırlıkları: GY: 0,5 GK:0,1 YD:0,4

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Hukuk Fakültesi veya dengi fakültelerden birinden mezun olmak, avukatlık stajını tamamlamış veya staj bitim belgesini en geç sözlü sınav tarihinden bir hafta önce Kurula vermiş olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Kurulun giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına alınmayacaklardır.

Sermaye Piyasası Kurulu

KPSS P6

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 18

Test Ağırlıkları: GY: 0,5 GK:0,1 YD:0,4

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler veya dengi fakültelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Hukuk, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Uluslararası İlişkiler Uluslararası finans, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Kurulun giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına alınmayacaklardır.

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

KPSS P45

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK:0,1 HU:0,25 İK: 0,1 KY:0,2 MA: 0,1 MU:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programlaın birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

KPSS P3

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?

Test Ağırlıkları: GY: 0,5 GK:0,5

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği pogramları veya dengi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

KPSS P8

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?

Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK:0,4 YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği pogramları veya dengi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

KPSS P74

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?

Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK:0,1 HU:0,25 İK:0,1 KY:0,15 MA: 0,1 YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programlaın birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KPSS P87
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Bakanlık Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,2, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı)
KPSS P46
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: İş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,15, ÇE:0,2, HU:0,2, İK:0,1, MU:0,15, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, İktisat,Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı)
KPSS P13
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: İş Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
Test Ağırlıkları: GY:0,45, GK:0,25, HU:0,1, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Tıp Doktoru, Mimar, Elektrik, Maden, Jeoloji, Metalurji, İnşaat, Elektronik, Makine, Kimya, Endüstri, Fizik, Bilgisayar,Tekstil, Petrol, Uçak, Gemi, Çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Dışişleri Bakanlığı

KPSS P36

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday meslek memuru

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?

Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,05 İK:0,05 Uİ:0,1 YD:0,6

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal bilgiler, İktisat, İİBF´nin Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi lisans programlarının veya dengi programlar ile Hukuk fakülteleri veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı gün itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Dışişleri Bakanlığı

KPSS P68

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday İdari Memuru

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?

Test Ağırlıkları: GY: 0,35 GK: 0,35 YD:0,3

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Dört yıl süreli yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak

Diğer Koşullar: Bakanlık tarafından yapılacak olan yazılı sınav tarihinden beş öncesine kadar KPDS´den (İngilizce, Fransıza veya Almanca dillerinden) en az 70 puan almış olmak. Giriş Sınavının yapılacağı ilk gün itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak

Dışişleri Bakanlığı

KPSS P69

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Aday Haberleşme Teknik Personeli

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?

Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK: 0,25 İA:0,15 YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Fakültelerin Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar eğitimi veren bölümlerinden (Bakanlığın taktiri esastır) mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapılacağı gün itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
KPSS P91
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Enerji Uzman Yardımcısı (GİH)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 25
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,05, Uİ:0,05, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Enerji Uzman Yardımcısı (THS)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 25
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,2, İA:0,1, YD:0,3 KPSSP90
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Elektrik-Elektronik, Maden, Makine, Kimya, Metalurji Mühendislik Fakülteleri ile Mimarlık Fakültesi lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

İçişleri Bakanlığı

KPSS P31

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: İl Planlama Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 20

Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK: 0,2 İK:0,2 İA:0,1 KY:0,2 MA:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF´i lisans programlarının veya dengi programları ile İstatistik lisans programlarnın veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: İlk defa atanacaklar için giriş sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İçişleri Bakanlığı

KPSS P37

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Maiyet Memuru (Kaymakam Adaylığı)

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 56

Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK:0,1 HU:0,1 İK:0,2 KY:0,4 MA:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF´i lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının beşinci gününde 30 yaşını doldurmaış olmak. (Ancak fiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.)

Maliye Bakanlığı Araştırma Planlama, Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

KPSS P71

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Maliye Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10

Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK: 0,1 EK:0,05 HU:0,1 İK:0,15 İA:0,05 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF ile Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İstatistik, Ekonometri lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Maliye Bakanlığı

KPSS P56

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10

Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK: 0,1 HU:0,15 İK:0,15 İA:0,05 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Maliye Bakanlığı

KPSS P49

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 19

Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,2 İK:0,2 MA:0,2 MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler.

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

KPSS P49

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gelir Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 500

Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,2 İK:0,2 MA:0,2 MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler.

Maliye Bakanlığı

KPSS P49

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Vergi Denetmen Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 400

Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,2 İK:0,2 MA:0,2 MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler.

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörlüğü Başkanlığı

KPSS P57

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Gelirler Kontrolörü

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 25

Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK: 0,1 HU:0,1 İK:0,15 İŞ:0,1 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Öngörülen ağırlıklarda 70 KPSS puanının üzerinde olmak kaydıyla başarı sırasında ilk 250 aday içinde olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak bir defa daha sonraki sınavlardan birine girebilir.

Maliye Bakanlığı

KPSSP54

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hesap Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 30

Test Ağırlıkları: GY: 0,3 GK: 0,1 HU:0,1 İK:0,1 İŞ:0,1 MA:0,1 MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Öngörülen ağırlıklarda 80 KPSS puanının üzerinde olmak kaydıyla başvuranlardan başarı sırasında ilk 120 aday içinde olmak.

Maliye Bakanlığı

KPSSP72

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10

Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK: 0,1 HU:0,18 İK:0,18 MA:0,12 MU:0,12 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Adaylar giriş sınavlarına en fazla iki defa katılabilirler.

Maliye Bakanlığı

KPSSP42

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Malları Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 6

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK:0,15 HU:0,3 İK:0,1 MA:0,1 MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Maliye Bakanlığı

KPSSP42

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Milli Emlak Denetmen Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 20

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,15 HU:0,3 İK:0,1 MA:0,1 MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. .

Maliye Bakanlığı

KPSSP43

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Muhasebe Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,15 HU:0,1 İK:0,15 MA:0,15 MU:0,2 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Maliye, İktisat, Hukuk, İşletme, Kamu Yönetimi ve İş İdaresi ile ilgili lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Maliye Bakanlığı

KPSSP43

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Muhasebe Denetmen Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,2 İK:0,2 MA:0,2 MU:0,1 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavı tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sınavlara katılabilirler.

Maliye Bakanlığı TASİS Genel Müdürlüğü

KPSSP73

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Tasfiye Kontrolörü

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?

Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,2 İK:0,1 İŞ:0,1 KY:0,15 MA:0,2 MU:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: ?

Diğer Koşullar: 28 Mart 1991 tarih ve 20828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Tafiye Kontrolörleri Yönetmeliğinin Kontrolörlüğe giriş başlıklı 14, 15 ve 16. maddelerinde aranan koşullar.

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

KPSSP40

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Maliye Müfettiş Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 30 (En fazla)

Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK: 0,1 HU:0,15 İK:0,15 MA:0,15 MU:0,15 YD:0,1

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak. Maliye Teftiş Kurulu tarafından yapılacak yazılı sınava başvurabilmek için gerekli asgari KPSS puanı sınav ilanında yer alacaktır.

Merkez Bankası

KPSSP9

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Araştırmacı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?

Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK:0,1 İK:0,5 YD:Diğer koşullara bakınız

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Lisans öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Bankacılık ve Finans ile Bankacılık programları veya dengi programların birinden mezun olmak veya lisans öğrenimlerine bakılmaksızın İktisat ve İşletme dallarında lisans üstü eğitim(master-doktora) yapmış olmak.

Diğer Koşullar: 18 yaşını bitirmiş bulunmak ve 30 yaşından büyük olmamak. (Merkez Bankası giriş sınavı için son başvuru tarihi itibariyle) Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden KPSS sonucundan en az 70 puan almak.

TC Merkez Bankası A.Ş.
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Atama yapılacak kadro sayısı TC Merkez Bankası Yönetim Kurulunca daha sonra belirlenecektir.
Test Ağırlıkları: GY:0,7, GK:0,3, YD:Diğer Koşullara bakınız. KPSSP1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakülteleri veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 18 yaşını bitirmiş bulunmak ve 30 yaşından büyük olmamak (Merkez Bankasının giriş sınavı için son başvuru tarihi itibarıyla). Bankanın Müfettiş Yardımcılığı Sınavına daha önce bir defadan fazla katılmamış olmak. İngilizceden KPSS sonucundan en az 70 puan almak.

Merkez Bankası

KPSSP43

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?

Test Ağırlıkları: GY: 0,7 GK:0,3 İK:0,5 YD:Diğer koşullara bakınız

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Lisans öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarının Ekonomi, İşletme, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, İş İdaresi, Sigortacılık, Hukuk, Muhasebe, İstatistik, Uluslararası İlişkiler, Endüstri Mühendisliği veya Matematik, Bankacılık ve Finans ile Bankacılık programları veya dengi programların birinden mezun olmak ya da yüksek lisans yapmış olmak.

Diğer Koşullar: 18 yaşını bitirmiş bulunmak ve 30 yaşından büyük olmamak. (Merkez Bankası giriş sınavı için son başvuru tarihi itibariyle) Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden KPSS sonucundan en az 70 puan almak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü
KPSSP51
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 15
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Yönetim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü
KPSSP83
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 12
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, İŞ:0,05, KY:0,1, MA:0,05, MU:0,1, YD:0,15
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
KPSSP84
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör (İdari)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: İdari ve Mühendis kadroları toplamı 15
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Yönetim Bilimleri, İletişim ve Ev Ekonomisi lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
KPSSP4
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Stajyer Kontrolör (Mühendis)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: İdari ve Mühendis kadroları toplamı 15
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Mühendislik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
KPSSP85
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: İdari ve Mühendis kadroları toplamı 22
Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,25, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler Fakülteleri veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
KPSSP4
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: İdari ve Mühendis kadroları toplamı 22
Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
Öğrenim Koşulu: Mühendislik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
KPSSP89
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Kontrolör Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: İktisat, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat, İnşaaat, Makine, Elektrik Mühendisliği lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir).

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
KPSSP8
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Ziraat ve diğer Mühendislik Fakülteleri ile Veteriner, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 32 yaşını aşmamış olmak.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
KPSSP88
Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı
Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Kurum tarafından verilecek ilanda duyurulacaktır.
Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, Uİ:0,1, YD:0,4
Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim Koşulu: Ziraat Mühendisliği, Veterinerlik, Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri ile Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İşletme, Hukuk, İktisat lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
Diğer Koşullar: 30 yaşından gün almamış olmak. Yeterli İngilizce bilgisine sahip olmak (en az KPDS: C, TOEFL: 200).

Telekominikasyon Kurumu

KPSSP38

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Telekominikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 6

Test Ağırlıkları: GY: 0,2 GK:0,15 ÇE:0,1 HU:0,1 İK:0,1 İŞ:0,1 KY:0,1 YD:0,15

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF veya dengi Fakültelerin İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve İletişim programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.

Diğer Koşullar: 1.1.2002 tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Telekominikasyon Kurumu

KPSSP

Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Telekominikasyon Uzman Yardımcısı (TH)

Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 11

Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK:0,3 İA:0,1 YD:0,2

Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Henüz Yorum Yapılmamış. İlk Yorumu Siz Yapın.)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ